IV Подільська всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

Асоціація Анестезіологів України

“Ключові питання невідкладної допомоги, інтенсивної терапії та анестезіології”
 09-10 жовтня 2020 р.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Маємо честь повідомити Вам, що

09-10 жовтня 2020  року

 в м. Вінниця відбудеться

IV Подільська всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю:
«Ключові питання  невідкладної допомоги, інтенсивної терапії  та анестезіології».

 

Міністерство охорони здоров’я України

Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова

Вінницький ДОЗ ОДА,

 ДОЗ Вінницької міської ради

Асоціація анестезіологів України

Асоціація анестезіологів Він.області

КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК»

Кафедра анестезіології, ІТ та МНС ВНМУ

 

ЧЕТВЕРТЕ   ІНФОРМАЦІЙНЕ  ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Ключові теми конференції:


1.Проблеми пандемії СОVID-19.

2.Нове в інгаляційній анестезії та респіраторній підтримці.

3.Впровадження рекомендацій ERAS  в  анестезіології та реґіонарній анестезії, периопераційній медицині.

4 Інтенсивна терапія невідкладних станів та сепсису.

5.Питання анестезії та інтенсивної терапії в педіатрії.

6.Ключові  питання анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії в хірургії, травматології, терапії, неврології, акушерстві та гінекології.

7.Медицина невідкладних станів догоспітального та госпітального етапу.

8.Навчання в  анестезіології та медицини невідкладних станів в умовах карантину.

Шановні колеги!

     Запрошуємо Вас представити на конференцію доповіді та тези, які будуть опубліковані в четвертій книзі  матеріалів  Подільських всеукраїнських науково-практичних конференцій з міжнародною участю: «Ключові питання  невідкладної допомоги, інтенсивної терапії  та анестезіології» та в електронній формі. В зв’язку з  пандемією СОVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2  конференція буде проведена в дистанційному режимі, платформа  Google Meet.

     Реєстрація та електронний доступ учасників до конференції за електронною адресою  mgomon@meta.ua. На цей адрес Вам необхідно надіслати Вашу електронну адресу (на яку прийде посилання в Google Meet для доповідача та учасника), ФІО, контактний телефон, ступінь участі (доповідач, учасник, слухач, лише друк тез), звання, місце роботи. Доповідачам необхідно вказати фамілію та ініціали автора, співавторів, назву доповіді, контактний телефон. Для збільшення якості та  гарантій демонстрації матеріалів конференції просимо доповідачів прислати відеозапис доповіді  завчасно на електронний адрес mgomon@meta.ua (0677243107), копію anesthesiology@vnmu.edu.ua (0985947188), або записати доповідь дистанційно,  або взяти участь в пробній дистанційній презентації матеріалу доповіді. Сертифікати участі (10балів) висилаються лише зареєстрованим учасникам після оплати участі 250гр. Перегляд слухачем в YouTube безкоштовний.  Термін подачі тез до 20  вересня 2020р. Вимоги до наукових тез: відповідність тематиці конференції, назва файлу повинна відповідати фамілії 1-го автора, контактний телефон, об’єм до 2500 знаків, шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5. Структура наукових тез: ФІО, НАЗВА, заклад, місто, актуальність; мета роботи; матеріали та методи; результати; висновки. Інформаційні тези в довільній формі. Подача рекламної інформації узгоджується з виконавчим директором або відповідальним секретарем. Публікація тез та доповідей наукового,  нерекламного характеру безкоштовна! Тези для друку надсилайте mgomon@meta.ua.

Оргкомітет

Голова.

Ректор ВНМУ ім.М.І.Пирогова Академік НАМН України, д.мед.н., професор
  Мороз Василь Максимович

Співголови:

Задорожна О.І. Директор ДОЗ Він.ОДА
Шиш О.В. Директор ДОЗ Він.МА
Пірникоза А.В. Головний лікар КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК»», к.мед.н
Дубров С.О. Президент ААУ, професор.
Клігуненко О.М., В/президент ААУ, професор.
Черній В.І., ч/к НАМН України, професор
Глумчер Ф.С., ч/к НАМН України, професор.
Лоскутов О.А. зав.опорн.каф.,професор
Viliam Donic, зав.каф, д.м.н., профессор
Фесенко В.С., д.мед.н., професор.
Фесенко У.А., д.мед.н., професор.
Дацюк О.І., гол.фах.анест.,д.мед.н.,професор

Виконавчий директор:

Гомон Микола Лонгінович, зав.каф, професор.
0677243107;  0637780660;  mgomon@meta.ua

Члени оргкомітету:

Буднюк О.О., д.мед.н., професор
Галушко О.А., д.мед.н., професор.
Гнатів В.В., зав.каф, д.мед.н., професор
Гриценко С.М., зав.каф., д.мед.н., професор
Каніковський О.Є. зав.каф, д.мед.н., професор
Карнаух К.В. Гол.фахівець, анестезіологія
Кукуруза І.Л., Гол.фахівець, акушерство
Дудник В.М., зав.каф., д.мед.н., професор.
Мазур А.П. д.мед.н, професор.
Пилипенко М.М., к.мед.н., доцент.
Покидько М.І. зав.каф., д.мед.н., професор
Стародуб А.І. Гол.фахівець, дит.анестезіологія
Ткаченко Р.О. д.мед.н., професор.
Тітов І.І. зав.каф., д.мед.н., професор
Хіміч С.Д., зав.каф., д.мед.н., професор
Шапринський В.О., зав.каф, д.мед.н., професор.
Яблонь О.С., зав.каф, д.мед.н., професор.
Ємяшев О.В., Гол.фахівець, анестезіологія

Контактна  інформація   місцевого     оргкомітету:

Мазур Галина Миколаївна, відп.секретар

0679609336; exclusive-an@ukr.net