КАН 2020 Програма


Відеоматеріали Конгресу

Для перегляду доповіді натисніть на надпис “Дивитись у запису” ліворуч від теми виступу

КОБЗАРСЬКА СВІТЛИЦЯ

П’ятниця 25 вересня 2020 року

 

09:30-13:00 COVID-19

Головуючі: Глумчер Ф.С., Корсунов В.А., Шкурупій Д.А.

Дивитись у запису

Дубров С.О. COVID-19: Український досвід. (Київ) 

Дивитись у запису

Роман Грег. COVID-19: Досвід Великої Британії. (Велика Британія)

Дивитись у запису

Лебединський К.М. COVID-19: типові сценарії летальності, яку можна попередити. (Санкт-Петербург, Росія)

Дивитись у запису

Глумчер Ф.С., Мостепан Т.В., Солярик С.О. Інтенсивна терапія хворих на коронавірусну хворобу. (Київ)

Дивитись у запису

Корсунов В.А. Проблемні питання інтенсивної терапії пацієнтів з інфекцією SARS nCoV 2 (COVID-19). (Харків)

Дивитись у запису

Шкурупій Д.А. СOVID-19: італійська версія. (Полтава)

Дивитись у запису

Йовенко І.О., Гавриченко Д.Г. Досвід лікування інфекції COVID-19 в умовах приватної клініки. (Одеса)

Дивитись у запису

Олійник О.В. Предиктори смертності хворих на COVID-19. (Київ)

Дивитись у запису

Сорокіна О.Ю. Нові біомаркери розвитку тяжких ускладнень перебігу COVID-19: роль печінки у розвитку поліорганної патології. (Дніпро)

Дивитись у запису

Єфименко К.О. Препарати із донорської плазми в лікуванні COVID-19: світові тренди, результати роботи українських фахівців в Міжнародному альянсі виробників препаратів із плазми CoVIg-19. (Київ)

Дивитись у запису

Солярик С.О., Мостепан Т.В., Чибісов Л.П. Гарячі будні ковідного шпиталю: погляд анестезіолога. (Київ)

Дивитись у запису

Галушко О.А. Діагностика і корекція гострих вуглеводних порушень у хворих на COVID-19. (Київ)

Дивитись у запису

Скорик В.С. Вплив різних варіантів неінвазивної вентиляції на перебіг дихальної недостатності та виходи у пацієнтів ВІТ з інфекцією SARS nCoV 2 (COVID-19) (Харків)

Дивитись у запису

Рибаков А.Р. Клінічні дослідження застосування IgG при COVID-19. (Київ)

Дивитись у запису

Бєлка К.Ю. Дистанційне навчання та оцінювання інтернів-анестезіологів в умовах пандемії COVID-2019. (Київ)

Дивитись у запису

Глоба І.В. Погляд анестезіолога, який мав тяжкий перебіг COVID-19. Як оптимізувати роботу ВІТ на дореанімаційному етапі? (Київ)

 

13.50-16.00    НОЗОКОМІАЛЬНА ІНФЕКЦІЯ. СЕПСИС. АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ.

Головуючі: Дубров С.О., Клигуненко О.М., Нестеренко О.М.

Дивитись у запису

Маттео Басетті. Сучасна концепція раціонального використання антимікробних препаратів у відділенні інтенсивної терапії. (Італія, Генуя)

Дивитись у запису

Зайченко А.В. Антибіотикорезистентність: клініко-фармакологічні аспекти. (Київ)

Дивитись у запису

Дубров С.О. Нозокоміальна інфекція у ВІТ. Чи можливо правильно та швидко обрати адекватну емпіричну антибактеріальну терапію? (Київ)

Дивитись у запису

Нестеренко О.М. Особливості інтенсивної терапії сепсису внаслідок тяжкої пневмонії в умовах пандемії COVID-19 (Краматорськ)

Дивитись у запису

Крикунов О.А. Антибіотикотерапія інфекційного ендокардиту. (Київ)

Дивитись у запису

Тарасенко С.О. Діагностичні критерії ДВС синдрому та сепсис-асоційованої коагулопатії. (Київ)

Дивитись у запису

Бабіна Ю.М., Дмитрієв Д.В., Назарчук О.А. Ультразвукові датчики як потенційне джерело нозокоміальної інфекції у відділенні інтенсивної терапії (Вінниця)

15:55-16:00

Обговорення доповідей


16:00-18:00 РЕСПІРАТОРНА ПІДТРИМКА

Головуючі: Костів О.І., Підгірний Я.М., Пилипенко М.М.

Дивитись у запису

Пилипенко М.М. Патофізіологія гіпоксемії при тяжких пневмоніях та ТЕЛА. (Київ)

Дивитись у запису

Підгірний Я.М. Неінвазивна вентиляція легень. (Львів)

Дивитись у запису

Сатишур О.Є. Принципи ШВЛ при рестриктивній патології. Місце інтелектуальних режимів. (Мінськ, Білорусь)

Дивитись у запису

Солярик С.О., Мостепан Т.В., ЛукіянчукВ.А., Євстіфеєва Я.С. УЗД легень: розширення можливостей – якісніша допомога. (Київ)

Дивитись у запису

Костів О.І., Ємяшев О.В. Високопотокова оксигенотерапія в поєднанні із CPAP у пацієнтів з гострим респіраторним дистрес синдромом. (Тернопіль)

Дивитись у запису

Скорик В.О. Технічні аспекти селекції та оцінки стану пацієнтів з COVID-19 під час ШВЛ. (Київ)

Дивитись у запису

Пилипенко М.М. Новітні аспекти викладання навичок респіраторної підтримки. (Київ)

18:00-18:10

Обговорення доповідей

 

 

ВЕЛИКА ВИСТАВКОВА ЗАЛА

П’ятниця 25 вересня 2020 року

 

09:30-14.00 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ

Головуючі: Кобеляцький Ю.Ю., Кучин Ю.Л., Лісний І.І., Черній В.І.

Дивитись у запису

Кучин Ю.Л. Стратегія безпеки хірургічного пацієнта. (Київ)

Дивитись у запису

Клигуненко О.М. Профілактика тромбозу та болю у періопераційному періоді. (Дніпро)

Дивитись у запису

Кобеляцький Ю.Ю. Сучасна концепція періопераційної медицини. (Дніпро)

Дивитись у запису

Черній В.І., Євсєєва В.В. Анестезіологічний менеджмент лапароскопічних баріатричних втручань за принципами ERAS. (Київ)

Дивитись у запису

Нестеренко О.М. Сучасні тренди менеджменту гострого та хронічного болю в онкохірургії. (Краматорськ)

Дивитись у запису

Лісний І.І. Протиріччя в рекомендаціях по лікуванню гострого післяопераційного болю. (Київ)

Дивитись у запису

Дмитрієв Д.В. Післяопераційний гострий та хронічний біль. Up To Date 2020. (Вінниця)

Дивитись у запису

Гавриченко Д.Г., Йовенко І.О. Опіоїдзберігаюча анестезія в баріатричній хірургії – наш досвід. (Одеса)

Дивитись у запису

Мазур А.П. Інгаляційна анестезія. «ЗА» та «ПРОТИ». (Київ)

Дивитись у запису

Тарасенко С.О. Севофлуран і субстанція А: причина в FGF чи в абсорбенті? (Київ)

Дивитись у запису

Лісний І.І. Місце альфа-2-агоністів в рекомендаціях післяопераційного знеболення. (Київ)

Дивитись у запису

Гомон М.Л., Косеченко Н.Ю. Гемодинамічні аспекти використання унілатеральної спінальної анестезії. (Вінниця)

Дивитись у запису

Сусак Я.М. Лікування больового синдрому у хворих на гострий панкреатит. (Київ)

Дивитись у запису

Кобеляцький Ю.Ю. Нові підходи до багатокомпонентної загальної анестезії: як контролювати ноцицепцію? (Дніпро)

Дивитись у запису

Juri Karjagin. Safety in operating room during inhalation anesthesia/Безпека в операційній під час інгаляційної анестезії. (Тарту, Естонія)

Дивитись у запису

Бодулєв О.Ю., Шкурупій Д.А. Порівняння шкал оцінки безсоння у післяопераційних хворих. (Полтава)

13:40-13:55

Обговорення доповідей

 

14:00-18:00    НУТРИТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАЦІЄНТІВ ВІТ.

 

Головуючі: Дубров С.О., Клигуненко О.М., Матолінець Н.В., Мазур А.П.

Дивитись у запису

Черній В.І., Денисенко А.І. Сучасні можливості використання непрямої калориметрії у періопераційному енергомоніторингу. (Київ)

Дивитись у запису

Матолінець Н.В. Метаболічна підтримка при критичних станах. Консенсус 2019. (Львів)

Дивитись у запису

Мазур А.П. Клінічне харчування в інтенсивній терапії: годувати чи не годувати?(Київ)

14:55-15:40

САТЕЛІТНИЙ СИМПОЗІУМ КОМПАНІЇ «Б. БРАУН МЕДІКАЛ УКРАЇНА»

Дивитись у запису

Michael Adolph. Роль клінічного харчування та методів його введення у пацієнтів відділення інтенсивної терапії. (Тюбінген, Німеччина)

Дивитись у запису

Клигуненко О.М. Ентеральне харчування пацієнтів в абдомінальній хірургії. (Дніпро)

15:45-18:00

САТЕЛІТНИЙ СИМПОЗІУМ КОМПАНІЇ BAXTER

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НУТРИТИВНОЇ ПІДТРИМКИ ПАЦІЄНТІВ В УРГЕНТНИХ СТАНАХ»

Модератор: Дубров С.О. (Київ)

Група експертів: Лісний І.І. (Київ), Кобеляцький Ю.Ю. (Дніпро), Підгірний Я.М. (Львів), Матолінець Н.В. (Львів), Дацюк О.І. (Вінниця)

Дивитись у запису

Вступне слово. Нутритивне забезпечення пацієнтів з COVID-19, госпіталізованих до ВІТ. Дубров С.О. (Київ)

Обмін думками між експертами. Запитання-відповіді

Дивитись у запису

Змішане парентеральне харчування. Матолінець Н.В. (Львів)

Обмін думками між експертами. Запитання-відповіді.

Дивитись у запису

Нутритивна підтримка у онкологічних пацієнтів. Лісний І.І. (Київ)

Обмін думками між експертами. Запитання-відповіді.

Дивитись у запису

Нутритивна підтримка у пацієнтів з гострим панкреатитом. Підгірний Я.М. (Львів)

Обмін думками між експертами. Запитання-відповіді.

Дивитись у запису

Нутритивна підтримка у пацієнтів, госпіталізованих до ВІТ. Дацюк О.І. (Вінниця)

Обмін думками між експертами. Запитання-відповіді.

Дивитись у запису

Імунологічні аспекти нутритивної терапії. Кобеляцький Ю.Ю. (Дніпро)

Обмін думками між експертами. Запитання-відповіді.

17:40-18:00

Обговорення доповідей. Заключні слова експертів.

 

КОБЗАРСЬКА СВІТЛИЦЯ

Субота 26 вересня 2020 року

                            

09:00-16:00 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

 

Головуючі: Клигуненко О.М., Лоскутов О.А., Підгірний Я.М.

Дивитись у запису

Дзяк Л.А. Захист мозку при гострій церебральній недостатності. (Дніпро)

Дивитись у запису

Новицька-Усенко Л.В., Канчура Т.В., Білоцерковець О.В. Місце комунікативної компетенції в клінічній практиці лікаря-анестезіолога (Дніпро)

Дивитись у запису

Підгірний Я.М. Органопротективні властивості дексмедетомідину. (Львів)

Дивитись у запису

Клигуненко О.М. Місце альбуміну у сучасній інтенсивній терапії. (Дніпро)

Дивитись у запису

Аксельрод Б.А. Моніторинг в кардіохірургії: Максимум? Мінімум? Оптимум! (Москва, Росія)

Дивитись у запису

Лоскутов О.А. Актуальні аспекти інвазивного моніторингу артеріального тиску. (Київ)

Дивитись у запису

Кіров М.Ю. Сучасний моніторинг гемодинаміки у відділенні інтенсивної терапії. (Архангельськ, Росія)

Дивитись у запису

Лебединський К.М. Моніторинг серцевого викиду: точно чи… неінвазивно? (Санкт-Петербург, Росія)

Дивитись у запису

Ткаченко Р.О. Інфузійно-трансфузійна терапія крововтрати. Нові підходи до старого питання. (Київ)

Дивитись у запису

Аксельрод Б.А. Капнографія: метаболізм, вентиляція, гемодинаміка. (Москва, Росія)

Дивитись у запису

Пархоменко О.М. Кардіо-ренальний синдром в інтенсивній терапії. (Київ)

Дивитись у запису

Глумчер Ф.С., Тін-Лань. Інфузійні розчини при лікуванні септичного шоку. (Київ)

Дивитись у запису

Сусак Я.М. Особливості лікування хворих на некротичний панкреатит. (Київ)

Дивитись у запису

Роман Грег. Мультидисциплінарна служба болю. В чому суть? Яка користь від хірурга? (Велика Британія)

 

Федорук О.Л. Відродження використання альбуміну. (Черкаси)

Дивитись у запису

Криштафор А.А. Новицька-Усенко Л.В. Фармакологічна профілактика та рання корекція післяопераційних та посттравматичних когнітивних дисфункцій. (Дніпро)

Дивитись у запису

Лісун Ю.Б. Периопераціна тактика та анестезіологічне забезпечення пацієнта з ожирінням. Попереджений означає озброєний. (Київ).

Дивитись у запису

Лоскутов О.А. Аспекти ранньої реабілітації після черепно-мозкової травми. (Київ)

Дивитись у запису

Царьов О.В., Новицька-Усенко Л.В. Цільовий температурний менеджмент, як метод управління терморегуляції організму при критичних та термінальних станах. (Дніпро)

Дивитись у запису

Борисова В.І., Дубров С.О., Крупник І.С., Ткаліч В.В., Неділя Ю.В. Тупа травма серця. (Київ)

 

Коваль Д.М. Значення діагностики смерті мозку для розвитку системи трансплантації в Україні. (Київ)

Дивитись у запису

Матолінець Н.В. Смерть мозку: правові та клінічні аспекти. (Львів)

Дивитись у запису

Лавринюк Р.П., Пикиреня І.І. Досвід трансплант-координації в республіці Білорусь. (Брест, Білорусь)

15:50-15:55

Обговорення доповідей

 

ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНА ПІДТРИМКА ВІТАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ.

Головуючі: Висоцький А.Д., Дружина О.М., Павловський М.Е.

Дивитись у запису

Павловський М.Е., Врублевський Л.А. Екстракорпоральна серцево-легенева реанімація в катетеризаційній лабораторії. (Одеса)

Дивитись у запису

Висоцький А.Д., Урін О.О. ЕКМО-реанімація в поєднанні з еферентними методиками – повне неврологічне відновлення після 6 годин серцево-легеневої реанімації. (Київ)

Дивитись у запису

Ларіонова О.Б., Логвіненко О.О., Маслій В.А., Хижняк К.А. Клінічний випадок посткардіотомічного В-А фемо-феморально ECMO. North-south синдром. Вентиляція в умовах розведеної грудини.(Київ)

Дивитись у запису

Адамовська О.А, Ткачук В.П., Чернишук С.С. ЕКМО та внутрішньочерепний крововилив – keep going or shut down? Клінічний випадок. (Київ)

Дивитись у запису

Борисова В.І., Галієв О.В., Моренко А.М., Дубров С.О. ЕКМО при політравмі – клінічний випадок тривалої ВВ-ЕКМО. (Київ)

Дивитись у запису

Висоцький А.Д., Бобров О.В. ЕКМО при важкій грипозній пневмонії – чи є шанс на відновлення? Клінічний випадок. (Київ)

Дивитись у запису

Павловський М.Е., Врублевський Л.А., Бєляков М.О. Екстракорпоральна підтримка життєдіяльності при синдромі поліорганної дисфункції, спричиненим важкою вірусною пневмонією. (Одеса)

Дивитись у запису

Висоцький А.Д., Швецова А-М.І., Новікова І.В. Транспортування пацієнтів на ЕКМО. (Київ)

 

Обговорення доповідей

  

ВЕЛИКА ВИСТАВКОВА ЗАЛА

Субота 26 вересня 2020 року

 

09:00-15:00 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

Головуючі: Георгіянц М.А., Жовнір В.А., Постернак Г.І., Снісарь В.І.

Дивитись у запису

Сурков Д.М., Капустіна О.Г., Оболонський О.І. Методи неінвазивної респіраторної підтримки та високопотокової оксигенотерапії у дітей та новонароджених. (Дніпро)

Дивитись у запису

Корсунов В.А. Неінвазивна СРАР-терапія: історія і сучасне місце в терапії дихальної недостатності. (Харків)

Дивитись у запису

Філик О.В. Клініко-фізіологічне обґрунтування процесу відлучення від ШВЛ у дітей з дихальною недостатністю. (Львів)

Дивитись у запису

Георгіянц М.А., Жовнір В.А., Корсунов В.А., Чернишук С.С., Ткачук В.П. Нозокоміальні інфекції та антибіотикорезистентність у відділеннях інтенсивної терапії педіатричних стаціонарів. Що ми знаємо про себе? (Харків, Київ)

Дивитись у запису

Шкурупій Д.А., Холод Д.А., Федоров М.А. Атипові збудники внутрішньо­госпітальної інфекції в педіатричному стаціонарі: прихована загроза. (Полтава)

Дивитись у запису

Сурков Д.М., Капустіна О.Г., Оболонський О.І. Невідкладна ультразвукова оцінка легень в неонатології. (Дніпро)

Дивитись у запису

Снісарь В.І. Сепсис, септичний шок 2020. (Дніпро)

Дивитись у запису

Георгіянц М.А. Гостра печінкова недостатність. Актуальні напрямки діагностики та інтенсивної терапії. (Харків)

Дивитись у запису

Урін О.О., Волошина Н.О. Гостра ниркова недостатність у пацієнтів з онкологічною патологією. (Київ)

Дивитись у запису

Чернишук С.С. Гостре пошкодження нирок у дітей після операції Фонтена. (Київ)

Дивитись у запису

Жовнір В.А. Прийняття рішення про встановлення катетерів у дитячій кардіоопераційній. (Київ)

Дивитись у запису

Постернак Г.І. Особливості анестезіологічного забезпечення баріатричної хірургії у пацієнтів педіатричного профілю. (Київ)

Дивитись у запису

Сорокіна О.Ю., Коваль М.Г., Тацюк С.В. Особливості перебігу тяжкої опікової хвороби у дітей, що обумовлюють розвиток сепсису. (Дніпро)

Дивитись у запису

Городкова Ю.В. Удосконалення інтенсивної терапії позалікарняних пневмоній ускладненого перебігу у дітей раннього і дошкільного віку. (Запоріжжя)

Дивитись у запису

Снісарь В.І. Показання до гемотрансфузії у дітей. (Дніпро)

Дивитись у запису

Анікін І.О. Зниження помилок при парентеральному харчуванні новонароджених. (Запоріжжя)

Дивитись у запису

Сердцев Д.В. Хілоторакс у дітей після кардіохіріргії. Досвід діагностики та лікування за 7 років. (Київ)

Дивитись у запису

Дмитрієв Д.В. Седація у дітей. (Вінниця)

Дивитись у запису

Ткачук В.П. Особливості анестезіологічного забезпечення у дітей з вираженою обструкцією вихідного тракту лівого шлуночка при проведенні діагностичного зондування порожнин серця. (Київ)

Дивитись у запису

Стрижак Л.С., Анікін І.О. Поліорганні ураження, асоційовані з асфіксією новонароджених. (Запоріжжя)

Дивитись у запису

Бабінцева А.Г., Годованець Ю.Д., Колюбакін Д.В., Агафонова Л.В. Сонографія легень у практиці лікаря інтенсивної терапії новонароджених. (Чернівці)

 

Підведення підсумків. Запитання. Відповіді.

 

15:00-18:00 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ В АКУШЕРСТВІ

 Головуючі: Бєлка К.Ю., Волков О.О., Ткаченко Р.О.

Дивитись у запису

Бєлка К. Ю., Романенко А.М. Знеболення пологів в місті Києві: проблеми та перспективи. (Київ)

Дивитись у запису

Ткаченко Р.О. Рекомендації «PROSPECT 2019» при кесаревому розтині. (Київ)

Дивитись у запису

Волков О.О. Вагітність високого ризику. Погляд анестезіолога. (Дніпро)

Дивитись у запису

Гріжимальський Є.В. Сучасний протокол відновлення після кесаревого розтину. (Київ)

Дивитись у запису

Давидова Ю.В., Дубров С.О., Береговий О.А., Гулак Б.Г., Хижняк К.А. Анестезіологічний менеджмент вагітних з неврологічною та серцево-судинною патологією. (Київ)

Дивитись у запису

Пясецька Н.В., Ткаченко Р.О. Нові підходи до спінальної анестезії при кесаревому розтині. (Київ)

Дивитись у запису

Гріжимальський Є.В., Гарга А.Й. Безпечна седація в акушерстві. Досвід пологового будинку «Лелека». (Київ)

Дивитись у запису

Зайченко С.П. Ткаченко Р.О. Безопіоїдна анестезія в гінекології. Можливості та перспективи. (Київ)

 

Обговорення доповідей