КАН 2020 Публікація


Умови публікації матеріалів Конгресу анестезіологів України
2020

  Всі матеріали Конгресу анестезіологів України будуть опубліковані у  №3 журналу «PAIN,  ANAESTHESIA and INTENSIVE CARE/БІЛЬ, ЗНЕБОЛЕННЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ». Тези наукових досліджень для публікації  слід надсилати на електронну скриньку Конгресу: congress2020@aaukr.org до 15 липня 2020 року.

 

Публікація тез є безкоштовною, редакційна колегія лишає право відбору  тез для публікації в журналі без обґрунтування відмови від публікації.

Вимоги до публікації:

 • об’єм не більше 600 слів;
 • шрифт Times New Roman,  14 кегль;

Повинна містити наступні частини:

 •  назву роботи;
 •  ПІБ автора(ів) та  установу;
 •  вступ;
 •  мету;
 •  матеріали та методи;
 •  результати та обговорення;
 •  висновки;
 • використана література до 5-ти посилань.

  .

Обов’язково повинен бути зазначений  конфлікт інтересів