Бібліотека

Архів ААУ

16.09.2107 у бізнес – центрі “Парус” (м.Київ) відбулось засідання правління ААУ.

Основні рішення, які були схвалені Правлінням ГО “ААУ”:

 1. Щорічні Конгреси Асоціації проводити в місті Києві. Наступний Конгрес провести 13-15 вересня 2018 року.

 2. При представленні наукових та оглядових доповідей зобов’язати доповідачів зазначати конфлікт інтересів.

 3. Змінити голову наукового комітету з анестезіології. Одноголосно підтримана кандидатура д.мед.н. Лісного І.І.

 4. Затвердити та рекомендувати до практичного застосування протокол лікування септичного шоку у дітей (голова робочої групи професор М.А. Георгіянц)

 5. Доручити головам наукових комітетів до 15.01.2018 р. підготувати проекти підрозділів наказу по організації роботи відділень анестезіології та інтенсивної терапії відповідно до очолюваних напрямків.

 6. Затвердити новий дизайн сайту Асоціації

 7. Затвердити нову форму щорічного звіту територіальних (обласних та м. Києва) підрозділів по службі анестезіології та інтенсивної терапії.

 8. Запропоновані нові форми медичної документації (карта ВІТ, наркозна карта, листок спостережень у ВІТ) в цілому затвердити. Після громадського обговорення на офіційному сайті ГО”ААУ” протягом 30 днів, рекомендувати МОЗ України внести відповідні зміни до наказу N 184 від 26.07.1999р.

 9. З метою удосконалення роботи та раціонального планування наукових форумів територіальними структурними підрозділами Асоціації, затверджувати план наукових та освітніх заходів з питань анестезіології та інтенсивної терапії на наступний рік шляхом узгодження з Правлінням ГО “ААУ”. Список наукових заходів наступного року надавати до 31 грудня поточного року на e-mail: aaukr@aaukr.org

 10. Звернути увагу авторських колективів, що при написанні підручників та навчальних посібників слід використовувати сучасні наукові данні, які ґрунтуються на достатній доказовій базі. Не допускати застарілих та науково необґрунтованих рекомендацій. До написання навчальних посібників слід залучати провідних фахівців галузі.

 11. Звернути увагу рецензентів на необхідність дотримання чинних вимог та сучасних знань при рецензуванні наукової літератури, підручників та навчальних посібників.