Громадське обговорення Проекту наказу МОЗ України

Асоціація Анестезіологів України

“Про деякі питання удосконалення роботи відділень анестезіології та інтенсивної терапії закладів охорони здоров’я”

                                                    МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

 НАКАЗ

 Київ
від ______  2020 року                                                                                              № _____________

Про деякі питання удосконалення роботи відділень анестезіології та інтенсивної терапії закладів охорони здоров’я

Відповідно до частини шостої статті 52 Основ законодавства України про охорону здоров’я та
абзаців сто четвертого і сто п’ятого підпункту 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони
здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року
№ 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року №90),
а також з метою покращення надання медичної допомоги

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок припинення активних заходів щодо підтримання життя пацієнта;

2) Порядок констатації та діагностичні критерії смерті мозку людини;

3) Положення про консиліум лікарів;

4) Форму № 012/о «Акт про констатацію смерті мозку людини»;

5) Форму № 012/о/д «Акт про констатацію смерті мозку дитини».

2. Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 вересня 2013 року № 821
«Про встановлення діагностичних критеріїв смерті мозку та процедури констатації моменту
смерті людини», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2013 року за
№1757/24289, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2000 року

№ 226 та від 26 липня 1999 року № 184»;

2) пункт 1 визнати таким, що втратив чинність.
У зв’язку з цим пункти 2–8 вважати відповідно пунктами 1–7.

3. Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій (Стрілка В.Є.) забезпечити
подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської
інтеграції Іващенка І.А.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр   Максим СТЕПАНОВ


На сайт МОЗ