V Подільська міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю

Асоціація Анестезіологів України
08-09 жовтня 2021  року м. Вінниця

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Маємо честь повідомити Вам, що 0809 жовтня 2021  року в м. Вінниця відбудеться

V Подільська всеукраїнська міждисциплінарна  науково-практична конференція з міжнародною участю:
 «Головні акценти сьогодення в невідкладній допомозі, інтенсивній терапії  та анестезіології».

Ключові теми конференції:

1. Проблеми інтенсивної терапії під час пандемії СОVID-19.
2. Нові аспекти респіраторної підтримки, інгаляційної анестезії та периопераційної медицини.
3. Ефективність впровадження рекомендацій ERAS, безпечного моніторінгу в  анестезіології та  реґіонарній анестезії.
4. Інтенсивна терапія невідкладних станів догоспітального та госпітального етапів.
5. Вибрані питання інтенсивної терапії та анестезії в педіатрії.
6. Ключові  питання анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії в хірургії, травматології, терапії, неврології, акушерстві та гінекології.
7. Навчання в анестезіології та ІТ.

Майстер-класи (воркшопи) при послабленні карантину.

Шановні колеги!

          Запрошуємо Вас представити на конференції усні доповіді та тези, які будуть опубліковані в 5 томі матеріалів  Подільських всеукраїнських науково-практичних конференцій з міжнародною участю: «Головні акценти сьогодення в невідкладній допомозі, інтенсивній терапії  та анестезіології» та в електронній формі. Форма проведення конференції змішана,- в звʼязку з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2  можлива дистанційна участь учасників з інших країн та міст.

 Реєстрація та електронний доступ учасників до конференції за адресою http://vinanest.tilda.ws/, копія – mgomon@meta.ua. На цей адрес Вам необхідно надіслати Вашу електронну адресу (на яку прийде посилання в Google Meet для доповідача та учасника), ФІО, контактний телефон, ступінь участі (доповідач, учасник, слухач, лише друк тез), звання, місце роботи.

Доповідачам необхідно вказати фамілію та ініціали автора, співавторів, назву доповіді, контактний телефон. Для збільшення якості та  гарантій демонстрації матеріалів конференції просимо доповідачів прислати відеозапис доповіді  завчасно на електронний адрес на vinanestconf@gmail.com (0985947188) та копію на gomon0562@gmail.com (0677243107), або записати доповідь дистанційно,  або взяти участь в пробній дистанційній презентації матеріалу доповіді. Програма виступу доповідача (30балів БПР) та Сертифікат (10балів БПР) висилаються лише зареєстрованим доповідачам.

 Сертифікат учасника (10балів БПР) висилається після оплати участі 250гр. (банківські реквізити можна отримати за адресою mgomon@meta.ua. 0637780660).  Перегляд конференції слухачем в YouTube безкоштовний.

 Термін подачі тез продовжено до 15 вересня 2021р. Вимоги до наукових тез: відповідність тематиці конференції, назва файлу повинна відповідати фамілії 1-го автора, контактний телефон, об’єм до 2500 знаків, шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5. Структура наукових тез: ФІО, НАЗВА, заклад, місто, актуальність; мета роботи; матеріали та методи; результати; висновки, література – не більше 2-х джерел. Інформаційні тези в довільній формі. Подача рекламної інформації узгоджується з виконавчим директором або відповідальним секретарем. Публікація тез та доповідей наукового,  нерекламного характеру безкоштовна! Тези для друку надсилайте mgomon@meta.ua

Оргкомітет

Голова.

Ректор ВНМУ ім.М.І.Пирогова Академік НАМН України, д.мед.н., професор Мороз Василь Максимович

Співголови:

Задорожна О.І. Директор ДОЗ та реабіліт. Він.ОДА

Шиш О.В. Директор ДОЗ Він.МДА

Пірникоза А.В. Головний лікар КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК»», к.мед.н.

Власенко О.В., прорект.ВНМУ, д.мед.н., проф.

Погорілий В.В., прорект.ВНМУ, д.мед.н., проф.

Дубров С.О. Президент ААУ, д.мед.н., проф.

Дзядзько А.М. Президент ААБ, к.мед.н.

Клігуненко О.М.,В/президент ААУ,д.мед.н, проф
Черній В.І., ч/к НАМН України, професор
Viliam Donic, зав.каф., д.мед.н., професор

Лоскутов О.А. зав.опорн.каф.,професор

Фесенко У.А., д.мед.н., професор.
Дацюк О.І., гол.фах.анест., д.мед.н.,професор

Виконавчий директор та співголова:

Гомон Микола Лонгінович, зав.каф, професор.

0677243107;  0637780660;  mgomon@meta.ua

Члени оргкомітету:

Бондаренко Т.В., заст.дир. ДОЗ та реабіліт. Він.ОДА

Буднюк О.О., д.мед.н., професор

Галушко О.А., д.мед.н., професор.

Гнатів В.В., зав.каф, д.мед.н., професор

Гриценко С.М., зав.каф., д.мед.н., професор

Єгоров О. к.мед.н., ас.професора м.Хайфа

Дудник В.М., зав.каф., д.мед.н., професор.

Каніковський О.Є. зав.каф, д.мед.н., професор

Кукуруза І.Л., гол.фах.акушерство,к.мед.н.

Мазур А.П. д.мед.н, професор.

Пилипенко М.М., к.мед.н., доцент.

Покидько М.І. зав.каф, д.мед.н., професор

Стародуб А.І. Гол.фахівець, дит.анестезіологія

Ткаченко Р.О. д.мед.н., професор.

Туркот О.,Ведуч.фахівець анест.клініки Д.Хопкінса

Хіміч С.Д. зав.каф, д.мед.н., професор

Шапринський В.О., зав.каф, д.мед.н., професор.

Яблонь О.С., зав.каф., д.мед.н., професор.

Ємяшев О.В., Гол.фахівець, анестезіологія

Контактна  інформація   місцевого     оргкомітету:

Мазур Галина Миколаївна, відп.секретар

0679609336; exclusive-an@ukr.net