Останні новини

“Про особливості атестації працівників сфери охорони здоров’я в період дії воєнного стану”

Наказ МОЗ України № 1415 від 04.08.2022

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.08.2022                                                           N 1415

м. Київ

Про особливості атестації працівників сфери охорони здоров’я та продовження терміну дії сертифікатів спеціаліста, посвідчень про кваліфікаційну категорію в період дії воєнного стану

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2022 року за № 888/38224

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою забезпечення надання своєчасної, безперервної допомоги населенню в умовах воєнного стану,

НАКАЗУЮ:

1. Зупинити проведення атестації на підтвердження звання лікаря (провізора)-спеціаліста, атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій лікарям (провізорам), атестації на підтвердження звання спеціаліста та атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій професіоналам з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я, атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій молодшим спеціалістам з медичною освітою та фармацевтам на період дії воєнного стану в Україні.

2. Проведення атестації працівників сфери охорони здоров’я поновити через 60 днів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

3. Установити, що термін дії сертифікатів лікаря (провізора)-спеціаліста, сертифікатів спеціаліста, посвідчень про кваліфікаційну категорію, який спливає у період дії воєнного стану, та посвідчень лікарів про кваліфікаційну категорію, які планували пройти атестацію протягом року після закінчення п’ятирічного строку з дати попередньої атестації, продовжується на 1 рік наказом керівника закладу охорони здоров’я за місцем роботи.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Микичак І. В.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                                 Віктор ЛЯШКО

Стандарт медичної допомоги «Надання медичної допомоги постраждалим з геморагічним шоком»

Наказ МОЗ України № 1192 від 11.07.2022

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.07.2022                                          N 1192

м. Київ

Про затвердження Стандартів медичної допомоги «Надання медичної допомоги постраждалим з геморагічним шоком на догоспітальному та госпітальному етапах при травмі»

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пункту 3.4 розділу ІІІ Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, та з метою покращення якості надання медичної допомоги постраждалим з геморагічним шоком на догоспітальному та госпітальному етапах,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Стандарти медичної допомоги «Надання медичної допомоги постраждалим з геморагічним шоком на догоспітальному та госпітальному етапах при травмі», що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05 березня 2022 року № 418 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування протоколу масивної трансфузії компонентів крові постраждалим на етапах евакуації».

3. Державному підприємству «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (Бабенко М.М.) забезпечити внесення Стандартів медичної допомоги «Надання медичної допомоги постраждалим з геморагічним шоком на догоспітальному та госпітальному етапах при травмі» до Реєстру медико-технологічних документів.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України – головного державного санітарного лікаря України Кузіна І.В.

Міністр

                         Віктор ЛЯШКО

Стандарт “Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів”

Наказ МОЗ України №823 від 18.05.22

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2022                   N 823

м. Київ

Про затвердження Стандарту медичної допомоги «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою»

Відповідно до частини п’ятої статті 141 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ Інструкції з впровадження адміністрування антимікробних препаратів в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03 серпня 2021 року № 1614, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2021 року за № 1322/36944, підпункту 10 пункту 5 розділу ІІ Порядку впровадження профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03 серпня 2021 року № 1614, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2021 року за № 1320/36942, підпункту 10 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою стримування стійкості до протимікробних препаратів, раціоналізації використання антибактеріальних і антифунгальних лікарських засобів з профілактичною та лікувальною метою,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Стандарт медичної допомоги «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою» ,що додається.

2. Державному підприємству «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (Бабенко М.М.) забезпечити внесення Стандарту медичної допомоги  «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою», затвердженого пунктом 1 цього наказу, до Реєстру медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра  Микичак І.В.

Міністр       Віктор ЛЯШКО

Про затвердження примірних програм підготовки в інтернатурі

Наказ МОЗ України від 28.06.2022 № 1114

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

                 28.06.2022                                                                                             N 1114

м. Київ

Про затвердження примірних програм підготовки в інтернатурі за спеціальностями «Анестезіологія та інтенсивна терапія»; «Загальна практика-сімейна медицина»;  «Дерматовенерологія»; «Радіологія»; «Отоларингологія»; «Патологічна анатомія»; «Фізична та реабілітаційна медицина».

Відповідно до абзацу другого пункту 2 розділу V Положення про інтернатуру, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1254, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2021 року за № 1081/36703, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Примірну програму підготовки в інтернатурі за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія»;

2) Примірну програму підготовки в інтернатурі за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина»;

3) Примірну програму підготовки в інтернатурі за спеціальністю «Дерматовенерологія»;

4) Примірну програму підготовки в інтернатурі за спеціальністю «Отоларингологія»;

5) Примірну програму підготовки в інтернатурі за спеціальністю «Патологічна анатомія»;

6) Примірну програму підготовки в інтернатурі за спеціальністю «Радіологія»;

7) Примірну програму підготовки в інтернатурі за спеціальністю «Фізична та реабілітаційна медицина».

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Микичак І.В.

 

 

МіністрВіктор ЛЯШКО
 

Методичні рекомендації щодо організації надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок зброї масового ураження

Наказ МОЗ України № 607 від 11.04.2022

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2022            N 607

м. Київ

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації надання закладами охорони здоров’я екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок дії хімічних, біологічних та радіологічних агентів (зброї масового ураження)

Відповідно до Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України від 15 березня 2022 року № 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90) та з метою покращення якості надання медичної допомоги постраждалим на етапах евакуації,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації надання закладами охорони здоров’я екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок дії хімічних, біологічних та радіологічних агентів (зброї масового ураження), що додаються.

2. Державному закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України» забезпечити ведення обліку фахівців бригад медицини катастроф.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. Микичак.

 

Міністр

   Віктор ЛЯШКО

Newsletter April 2022: News from Ukraine

24 лютого о 5:00 вся Україна прокинулася від звуків вибухів. Росія без попередження розпочала війну проти України, а російські війська почали бомбити цивільну та військову інфраструктуру, насамперед аеропорти. З перших годин війни в нашу клініку госпіталізували десятки людей з вогнепальними, вибуховими пораненнями та опіками…..

Осередки ААУ

Наші партнери