Останні новини

Нова рубрика нашого форуму “КОНСИЛІУМ”

Відкриті дискусії про непрості клінічні ситуації

Наказ МОЗ України від 13.05.2021 № 930

Зміни до протоколу лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ №638 від 13.05.2021

м. Київ

Про внесення змін до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»930

Відповідно до статті 141 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України від 30 березня 2020 року № 539-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), на підставі протоколу засідання робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) від 12 квітня 2021 року № 21

                                                                   НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 квітня 2020 року № 762 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 06 квітня 2021 року № 638), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Державному підприємству «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (М. Бабенко) забезпечити внесення змін, затверджених пунктом 1 цього наказу, до реєстру медико-технологічних документів.

3. Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра  І. Садов’як.

 

МіністрМаксим СТЕПАНОВ

Наказ МОЗ України від 22.04.2021 № 792

“Про затвердження тринадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності”

Відповідно до статті 141 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Методики створення формулярів лікарських засобів та Положення про Державний формуляр лікарських засобів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 2009 року № 529, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1003/17019,

Державної стратегії реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 1022 та з метою подальшого удосконалення державної формулярної системи та забезпечення найбільш раціональних, високоефективних та економічно доцільних методів фармакотерапії на принципах доказової медицини

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити тринадцятий випуск Державного формуляра лікарських засобів, що додається.
2. Директору Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (Бабенку М. М.) забезпечити доступність тринадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів для лікарів усіх спеціальностей, клінічних фармакологів, провізорів, провізорів клінічних.
3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити подальше впровадження формулярної системи.
4. Визнати таким,  що втратив  чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 06 травня  2020 року №  1075 «Про затвердження дванадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності».
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Іващенка І. А.

МіністрМаксим СТЕПАНОВ

Безпека пацієнта в операційній

опитування, що проводиться кафедрою анестезіології та ІТ ПДО НМУ імені О.О. Богомольця

за підтримки Асоціації анестезіологів України.

Метою опитування є дослідження впровадження принципів Хельсінської декларації з безпеки в анестезіології в закладах охорони здоров’я України. Відповідь займе до 5 хв

ХЕЛЬСІНСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ БЕЗПЕКИ ПАЦІЄНТІВ В АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ

ОСНОВНІ ВИМОГИ:
          – Всі заклади, що надають анестезіологічну допомогу, повинні дотримуватися   мінімальних стандартів моніторингу, рекомендованих Європейською радою реанімації, як в операційній, так і в післяопераційному періоді
           – У кожному закладі мають бути протоколи та необхідне обладнання з медикаментами для наступних ситуацій:
                       Перевірка обладнання та препаратів
                       Передопераційна оцінка та підготовка
                       Маркування шприців
                       Складна/невдала інтубація
                       Злоякісна гіпертермія
                       Анафілаксія
                       Системна токсичність місцевих анестетиків
                       Масивна крововтрата
                       Інфекційний контроль
                       Післяопераційний догляд включно з післяопераційною аналгезією
           – Усі заклади, що проводять седацію, мають дотримуватися стандартів безпеки седації для безпечної практики
          – Всі заклади мають підтримувати ініціативу ВООЗ “Безпечна хірургія рятує життя” та використовувати чек-листи
          – Всі відділення анестезіології повинні мати змогу надати річний звіт щодо індикаторів якості покращення показників безпеки пацієнтів
          – Всі заклади, що надають анестезіологічну допомогу, повинні зберігати необхідні дані для щорічного звіту щодо захворюваності та летальності пацієнтів
          – Всі заклади, що надають анестезіологічну допомогу, повинні зробити свій внесок для створення національного аудиту безпечної практики та системи звітності. Мають виділятися ресурси для досягнення цієї мети.

Актуальні регламентуючі накази

Лікування та профілактики COVID – 19 завжди на нашому сайті

Шановні колеги!

МОЗ України постійно оновлює та корегує свої накази, що до лікування коронавірусної хвороби. Для Вашої зручності ми надаємо для щоденної роботи актуальні на даний час документи. Всі необхідні посилання Ви можете знайти у розділі “Регламентуючі накази МОЗ України з лікування та профілактики COVID-19” вкладки “Освітня платформа COVID-19”  головного меню нашого сайту.

 

Осередки ААУ

Наші партнери