Комітет з акушерської анестезіології

Основні напрямки роботи комітету:

  • Постійне навчання анестезіологічного та акушерського персоналу шляхом тренінгів, стажування та проведення симпозіумів і конгресів.
  • Розробка, впровадження та аудит виконання стандартів та протоколів надання невідкладної та анестезіологічної допомоги в акушерстві тощо, у відповідності до світових стандартів
  • Наукове обґрунтування, розроблення нових та удосконалення існуючих методів анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії в акушерсько-гінекологічний практиці
  • Регуляторні функції шляхом удосконалення організації та моніторингу надання анестезіологічної допомоги в акушерських стаціонарах
  • Підтримка академічних обмінів та стажувань лікарів-анестезіологів та лікарів-інтернів.
  • Підтримка розвитку підготовки лікарів за субспеціальністю «Акушерська анестезіологія»

Члени комітету:

Підгірний Ярослав Михайлович (Львів)

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького, головний позаштатний спеціаліст Департаменту ОЗ ЛОДА з анестезіології, інтенсивної терапії та токсикології

Ткаченко Руслан Опанасович (Київ)

Доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, головний спеціаліст з акушерської реанімації ДОЗ Київської міськдержадміністрації.
В

Волков Олексій Олегович (Кам’янськ)

Доктор медичних наук, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії КЗ «Кам’янська міська клінічна лікарня № 9» Дніпропетровської обласної ради.
Б

Буднюк Олександр Олександрович (Одеса)

Доктор медичних наук, професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного університету.
К

Клигуненко Олена Миколаївна (Дніпро)

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ФПО Дніпропетровської медичної академії.
Ж

Жежер Андрій Олександрович (Київ)

Кандидат медичних наук, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.
П

Петриченко Вадим Віталійович (Київ)

Асистент кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.