Комітет з освіти та міжнародного співробітництва

Основні напрямки роботи комітету:

  • Гармонізація програми підготовки лікарів зі спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія»в Україні з рекомендаціями Європейської асоціації з анестезіології (ESA).
  • Організація післядипломної освіти медичних сестер за фахом «Медична сестра-анестезист».
  • Розробка та впровадження стандартизованих форм контролю компетентності лікарів зі спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія».
  • Організація роботи міжуніверситетського центру неперервної медичної освіти за стандартами Європейської асоціації з анестезіології (CEEA – Committee for European Education in Anaesthesiology).
  • Підтримка підвищення педагогічної майстерності викладачів – організація та підтримка роботи курсів “Teach the Teachers”.
  • Підтримка академічних обмінів та стажувань лікарів-анестезіологів та лікарів-інтернів
  • Створення об’єднаного освітнього простору для лікарів-інтернів.
  • Підтримка розвитку підготовки за субспеціальністю «Медицина болю»

Члени комітету:

Кучин Юрій Леонідович (Київ)

Доктор медичних наук, професор, ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Л

Лоскутов Олег Анатолійович (Київ)

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
М

Мазур Андрій Петрович (Київ)

Доктор медичних наук,професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ПДО Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, завідувач відділу анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова.

Лісний Іван Іванович

Доктор медичних наук, доцент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ПДО НМУ імені О.О. Богомольця, завідувач відділу анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту Раку МОЗ України.
Голова комітету.

Дмитрієв Дмитро Валерійович (Вінниця)

Доктор медичних наук, професор кафедри анестезіології та ІТ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Головний редактор журналу "Медицина болю". Відповідальний за секцію регіонарної анестезії.
Ф

Фесенко Володимир Сергійович (Львів)

Доктор медичних наук, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
В

Воротинцев Сергій Іванович (Запоріжжя)

Доктор медичних наук, завідувач кафедри Запорізького державного медичного університету
М

Михайлов Богдан Володимирович (Запоріжжя)

Магістр медицини, директор Асоціації анестезіологів Запорізької області. Лікар анестезіолог ВАІТ КЗ «Запорізька ЦРЛ». Голова підкомітету з ПДО медичних сестер.