КАН 21 КЗ22

Концертна зала

22 жовтня 2021 року

Доповіді у запису

09:00-09:20 Сорокіна О.Ю. Різноликий гіповолемічний негеморагічний шок. Концепція ROSE. (Дніпро) (доповідь за підтримки компанії Такеда)

09:20-09:40 Підгірний Я.М. Оцінка волемічного статусу пацієнта в клініці анестезіології та інтенсивної терапії. (Львів)

09:40-10:00 Кіров М.Ю. Малоінвазивний волюметричний моніторинг гемодинаміки – технологія РіССО. (Архангельськ)

10:00-10:20 Новицька-Усенко Л.В., Царьов О.В. Гемотрансфузійні альтернативи – сьогоденні можливості. (Дніпро)

10:20-10:40 Гриценко С.М. Інтенсивна терапія масивної крововтрати.
(Запоріжжя)

10:40-11:00 Ткаченко Р.О. Місце колоїдів в терапії критичних станів. Чи змінилося щось у парадигмі лікування? (Київ) (доповідь за підтримки компанії Такеда*)

11:00-11:20 Матолінець Н.В. Алгоритм ведення масивних кровотеч та коагулопатії при травмі. (Львів)

11:20-11:40 Клигуненко О.М., Кріштафор Д.А. Профілактика коагулопатії при кровотечах внаслідок бойової політравми. (Дніпро)

11:40-11:50 Дубей Л.Я. Гіперкоагуляційні стани в клінічній практиці.
(Львів)

11:50-12:10 Давидова Ю.В. Ризики венозного тромбоемболізму у жінок в репродуктивному періоді та мінімізація їх наслідків. (Київ)

12:10-12:30 Клигуненко О.М. Органопротективні властивості альбуміну.
 (Дніпро)

12:30-12:45 Воротинцев С.І. Концепція D7 – сучасний підхід до інфузійної терапії в ICU! (Запоріжжя)

12:45-13:00 Цимбалюк Г.Ю. Аналіз проведення серцево-легеневої реанімації на догоспітальному етапі в Україні. (Тернопіль)

14:00-14:20 Черній В.І., Черній Т.В. Принципи діагностики та лікування гострого ішемічного інсульту. (Київ)

14:20-14:40 Пархоменко О.М. Ушкодження нирок і прогноз у хворих з невідкладними серцево-судинними захворюваннями. (Київ)

14:40-15:00 Підгірнй Я.М. Лікування хворих на гострий панкреатит з погляду лікаря анестезіолога. (Львів)

15:00-15:15 Тарасенко С.О., Зінченко Ю.М. Шкала TISS в інтенсивній терапії — більше ніж оцінка ефективності лікування. Досвід з Польщі. (Київ; Польща, Любань)

15:15-15:30 Площенко Ю.О. Стандарти безпеки в анестезіології та інтенсивній терапії: еволюція поглядів. (Дніпро)

15:30-15:45 Строкань А.М. Безпека пацієнта в інтенсивній терапії.
(Київ)

15:45-16:00 Кравець О.В., Клигуненко О.М., Єхалов В.В. Сучасні можливості проведення інфузійної терапії у пацієнтів з невідкладною хірургічною патологією. (Дніпро)

16:00-16:20 Григор’єв Є.В. Внутрішньогоспітальне транспортування: протокол виконання. (Кемерове, РФ)

16:20-16:40 Бондаренко А.В. Нестандартний ангіоневротичний набряк.
(Київ)

16:40-17:00 Черній В.І., Денисенко А.І. Періопераційний метаболізм у хворих вторинним гіперпаратиреозом та спосо-би його корекції. (Київ)

17:00-17:15 Дмитрієв Д.В. Седація у ВІТ і не тільки.
(Вінниця)

17:15-17:30 Костюкова Д.М. Електроенцефалографія в відділенні інтенсивної терапії. (Київ)

17:30-17:45 Йовенко І.О. Паліативнe лікування та «end of life therapy» у відділенні інтенсивної терапії. (Одеса)

17:45-18:00 Воронін Я.О. Трахеостомія – це анестезіологічна маніпуляція.
(Київ)

18:00-18:15 Колтунова Г.Б. Рання діагностика серцевої недостатності у хворих на інфекційний ендокардит. (Київ)