Матеріали КАН 2022

ВІДКРИТТЯ КОНГРЕСУ АНЕСТЕЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ «КАН-2022»

25.11.2022 Зал №1

КУРС ОСВІЖАЮЧИХ ЛЕКЦІЙ.

09:30-10:00

Царьов О.В. Протокол СЛР ЄРР 2021. (Дніпро)

10:00-10:30

Хоменко О.Ю. Моніторинг в практиці лікаря-анестезіолога. (Київ)

10:30-11:15

Rom Stevens Інтенсивна терапія геморагічного шоку. Гемостатична ресусцитація. (США)

11:15-11:45

Підгірний Я.М. Синдром гострого пошкодження нирок в клініці анестезіології та інтенсивної терапії. (Львів)

11:45-12:15

Мазур А.П. Кардіогенний шок. Сучасний стан проблеми. (Київ)

12:15-13:00

Пархоменко О.М. Сучасні аспекти ведення хворих на гостру серцеву недостатність. (Київ)

13:00-13:30

Кучин Ю.Л. Біль та ПТСР у поранених з вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями. (Київ)

13:30-14:00

Жовнір В.А., Чернишук С.С., Висоцький А.Д., Кли- менко С.А., Бебешко А.В.

Інтенсивна терапія та анестезіологічне забезпечення при військовій травмі у дітей. (Київ)

14:00-14:30

Урін О.О. Гострі отруєння. Тактика лікаря. (Київ)

14:30-15:10

Станіслав Клек. Сучасні підходи до нутритивної терапії хворих в ургентних станах. (Польща)

15:10-15:40

Ткаченко Р.С. Сучасна аналгезія пологів. (Київ)

15:40-16:10

Дубров С.О. Організація роботи відділення анестезіології та інтенсивної терапії USA vs UA. Як нам стати краще? (Київ)

16:10-16:40

Матолінець Н.В. Протокол масивної гемотрансфузії при політравмі. (Львів)

16:40-17:10

Бєлка К.Ю. Ультразвукова діагностика в практиці лікаря-анестезіолога. (Київ) 

17:10-17:50

Пилипенко М.М. Практичні аспекти визначення глибини порушення свідомості. (Київ)

17:50-18:20

Iveta Golubovska. Perifpheral nerve blocks in the trauma seettings. (Riga. Latvia)

18:20-19:00

Gillian Isaac The Johns Hopkins method of training future anesthesia leaders. (Baltimore. USA)

25.11.2022 Зал №2

БЕЗПЕКА ПАЦІЄНТА ПІД ЧАС АНЕСТЕЗІЇ ТА У ВІДДІЛЕННІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

10:00-10:20

Йовенко І.О. Бути людиною означає помилятися? Людській фактор та проблеми комунікації в медичних командах. (Одеса)

10:20-10:40

Строкань А.М. Організаційні заходи для покращення безпеки під час анестезії: впровадження принципів Хельсинської декларації. (Київ)

10:40-11:00

Олег Туркот. Тяжкі дихальні шляхи у пацієнта з трав- мою. (Балтімор, США)

11:00-11:20

Тарасенко С.О. Моніторинг під час анестезії як запорука безпеки. (Польща, Варшава)

11:20-11:40

Бєлка К.Ю. Критичні інциденти під час анестезії: сис- теми повідомлення та аналіз. (Київ)

11:40-12:00

Дмитро Макаров. Підходи до безпеки поранених під час військового стану в умовах обмежених ресурсів. (Київ)

12:00-12:20

Строкань А.М. Робота багатопрофільної лікарні під час війни. Соціальні, організаційні і медичні аспекти. (Київ)

12:20-12:40

Костюкова Д.М. Комплексний нейромоніторинг в умо- вах відділення інтенсивної терапії: світові стандарти. (Поцдам. Німеччина)

12:40-13:00

Janusz Andres. Resuscitation guidelines 2021 European resuscitation council. (Krakow, Poland)

САТЕЛІТНИЙ СИМПОЗИУМ КОМПАНІЇ «BAXTER»

13:00-13:30

Стельмащук В.П. Замісна ниркова терапія у пацієнтів з бойовою травмою (Київ)

13:30-14:00

Каган Ілля Ниркова продовжена замісна терапія (CRRT) у пацієнтів з гострим ураженням нирок у ВІТ: досвід ізраїльських лікарів. (Ізраїль)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

14:00-14:20

Постернак Г.І. Особливості тяжкості стану дітей при мінно-вибуховій травмі. (Київ)

14:20-14:40

Філик О.В. Особливості діагностики і інтенсивної терапії контузії легень у дітей. (Львів)

14:40-15:00

Корсунов В.А., Георгіянц М.А. Інфузійна та трансфузійна терапія у дітей. (Харків)

15:00-15:20

Снісарь В.І. Анальгезія та рідинна ресусцитація при опіках у дітей. (Дніпро)

15:20-15:40

Висоцький А.Д., Матвійчук В.В., Друпп Н.А. ЕКМО в хірургії вроджених вад розвитку трахеї. (Київ)

15:40-16:00

Ткачук В.П. Інтенсивна терапія при вираженій тристулковій недостатності у новонароджених з аномалією Ебштейна. (Львів)

16:00-16:20

Анікін І.О. Медичне сортування у дитячому госпіталі. Досвід прифронтової зони. (Запоріжжя)

16:20-16:40

Жовнір В.А., Карпенко Н.П., Головня О.М., Мачужак А.А. Мультидисциплінарний підхід до вогнепальних поранень у дітей. (Київ)

16:40-17:00

Дмитрієв Д.В. Періопераційне знеболення у дітей з термічною та військовою травмою. (Вінниця)

17:00-17:20

Пайкуш В.А. Амбулаторна анестезія у дітей під час воєнного стану. (Львів)

17:20-17:40

Семкович Я.В. Хронічний постхірургічний біль у дітей. Що змінилось під час війни. (Івано-Франківськ)

17:40-18:00

Сурков Д.М. Принципи навчання та застосування ТССС. (Львів)

18:00-18:20

Ярославська С.М., Левицький А.Ф., Анопрієнко О.В. Мультидисціплінарний підхід і особливості лікування травматичної хвороби в наслідок воєнних дій у дітей. (Київ)

18:20-18:40

Урін О.О., Волошина Н.О. Печінкова недостатність у дітей. (Київ)

26.11.2022 Зал №1

09:00-09:20

Бугай О.О. Анестезіологічна допомога у ЗС України в активній фазі збройної агресії. Нові напрямки вирішення проблеми. (Київ)

09:20-09:40

Дубров С.О. Інтенсивна терапія поранених внаслідок бойових дій на раньому госпітальному етапі. (Київ)

09:40-10:00

Сорокіна О.Ю., Болонська А.В., Анісімова А.О., Понамарьов Д.А. Роль Центрів симуляційної медицини у підготовці немедичних та медичних працівників у період воєнного часу. (Дніпро)

10:00-10:20

Лукіянчук В.А. POCUS в тактичних умовах, практичне застосування. (Київ)

10:20-10:40

Собко Р.Ю. Собко А.Ю., Бешлей Д.М., Семенчук В.О., Занов’як О.С., Корецький О.Є., Бойко М.В. Технології, що оптимізують роботу в умовах передових Хірургічних груп. (66-й мобільний госпіталь)

10:40-11:00

Матолінець Н.В. Особливості лікування пацієнтів з мінно-вибуховою травмою. (Львів)

11:00-11:20

Школьний С.Ю. POCUS у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Що ми маємо на даний час? (Київ)

11:20-11:40

Клигуненко О.М., Кравець О.В., Кріштафор Д.А. Щодо деяких аспектів лікування воєнної черепно- мозкової травми. (Дніпро)

11:40-12:00

Лукіянчук В.А. Місце регіонарних методик знеболення на етапах medevac в умовах російсько-української війни. (Київ)

12:00-12:20

Собко Р.Ю., Бешлей Д.М. Організація медичної допомоги в умовах передової хірургічної групи. (66-й мобільний госпіталь)

12:20-12:40

Черній В.І. Синдром тривалого розчавлення. Сучасна концепція «damage control». (Київ)

12:40-13:00

Тхоревський О.В. Сучасні погляди на лікування краш-синдрому та гіперкаліємії з позиції доказової медицини. (Київ)

13:00-13:20

Дубров С.О. Антибіотикопрофілактика та антибактеріальна терапія у постраждалих з мінно-вибуховою травмою. (Київ)

13:20-13:40

Сорокіна О.Ю. Особливості нутритивної підтримки поранених із мінно-вибуховою травмою. (Дніпро)

13:40-14:00

Черній В.І. Принципи інтенсивної терапії у хірургічних хворих з розлитим гнійним перитонітом. (Київ)

14:00-14:20

Доморацький О.Е. Погляд на антибіотикопрофілактику комботравми. (Київ)

14:20-14:40

Пилипенко М.М. Глибока збалансована процедурна седація – під BIS моніторингом. (Київ)

14:40-15:00

Ткаченко Р.О. Бойова травма у вагітних. Особливості надання допомоги. (Київ)

15:00-15:20

Лоскутов О.А. Профілактика та терапія інфекційних ускладнень при мінно-вибуховій травмі. (Київ)

15:20-15:40

Горошко В.Р., Кучин Ю.Л. Про хронічний біль у пацієнтів з вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями. (Київ)

15:40-16:00

Строкань А.М. Регіонарна анестезія в тилових лікарнях під час війни. Безпека пацієнта. (Київ)

16:00-16:20

Дзюба Д.О. Аспекти мультимодальної анестезії травмованого пацієнта. (Київ)

16:20-16:40

Йовенко І.О. Тактика лікування інфекційних ускладнень вогнепальних поранень і травм. (Одеса)

16:40-17:00

Дзюба Д.О. Шлях травмованого пацієнта в багатопрофільний лікарні: від приймального до інтенсивної терапії. (Київ)

26.11.2022 Зал №2

09:00-09:20

Мазур А.П. Прогностифікація після серцево-легеневої реанімації. Чи є «світло в кінці тунелю»? (Київ)

09:20-09:40

Гудз І.М. Проблема профілактики венозного тромбоемболізму в хірургії: від теорії до практики. (Івано-Франківськ)

09:40-10:00

Бєлка К.Ю. Раціональна антибіотикотерапія у відділенні інтенсивної терапії: огляд сучасних протоколів. (Київ)

10:00-10:20

Підгірний Я.М. Антибіотикотерапія у хворих на гострий панкреатит: коли і що? (Львів)

10:20-10:40

Пилипенко М.М. Ятрогенні причини антибіотикорезистенності збудників при інфекціях ЦНС. (Київ)

10:40-11:00

Нестеренко О.М., Прокопенко Б.Б., Нікіфорідіс В.П. Особливості діагностики та інтенсивної терапії тяжких некротизуючих інфекцій м’яких тканин. (Краматорськ-Кропивницький)

11:00-11:20

Доморацький О.Е. Емпірична антибіотикотерапія тяжких інтраабдомінальних інфекцій. З чого почати. (Київ)

11:20-11:40

Йовенко І.О. Обгрунтування і втілення в клінічну практику безопіоїдної анестезії в абдомінальній хірургії. (Одеса)

11:40-12:00

Олександр Шевченко Неконвульсивний епілептичний статус. Кома. Смерть мозку. ЕЕГ – критерії. (Мюнхен, Німеччина)

12:00-12:20

Дмитрієв Д.В. Безопіоідна аналгезія у поранених. Власний досвід. (Вінниця)

12:20-12:50

Steve Frank Patient blood management programs: doing “More with less”. (Baltimore. USA)

12:50-13:10

Лоскутов О.А. Масивна крововтрата, як різновид циркуляторного шоку: теоретичні та практичні аспекти. (Київ)

13:10-13:30

Нестеренко О.М. Мультимодальна анестезія в протоколі ERAS: сучасні тренди менеджменту періопераційного знеболення. (Краматорськ-Кропивницький)

13:30-13:50

Лісний І.І. Нутритивна пререабілітація і реабілітація в програмі ERAS. (Київ)

13:50-14:10

Пилипенко М.М. Особливості клінічного харчування при тяжких інсультах та черепно-мозковій травмі. (Київ)

14:10-14:30

Лоскутов О.А. Аспекти інтенсивної терапії післяопераційного делірію. (Київ)

14:30-14:50

Кобеляцький Ю.Ю. Причини невдач при післяопераційному знеболенні. (Дніпро)

14:50-15:10

Лісний І.І. Сучасні анестетики у сучасній анестезіології. (Київ)

15:10-15:25

Корсунов В.А., Георгіянц М.А., Лизогуб М.В., Богуславська Н.М. Резистентні грам-негативні госпітальні інфекції. Чи можемо ми їм щось протиставити? (Харків)

15:25-15:40

Колтунова Г.Б. Кардіоренальний синдром у пацієнтів з інфекційним ендокардитом, ускладненим гострою серцевою недостатністю. (Київ)

15:40-16:00

Кобеляцький Ю.Ю. Сучасна концепція периопераційного знеболення. (Дніпро)

САТЕЛІТНИЙ СИМПОЗИУМ КОМПАНІЇ «BAXTER»

16:00-16:40

Клек Станіслав Стандартизоване парентеральне харчування – сучасний стандарт внутрішньовенної нутритивної терапії у клініці ургентних станів. (Польща)

16:40-17:00

Матолінець Н.В. Як змінились наші підходи до парентерального харчування у нових умовах? (Львів)

СЕКЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

17:00-17:10

Понятовська Г.Б. Економічна доцільність preemptive аналгезіі в торакальній хірургії (Київ)

17:10-17:20

Смолинець Р. Досвід організації надання медичної допомоги під час масового поступлення в умовах війни (Львів)

17:20-17:30

Вітовський А.Р. Фізіологічно важкі дихальні шляхи. Чи доречно використовувати цей термін в анестезіології? (Київ)

17:30-17:40

Денисюк М.В. Вибір методу анестезіологічного забезпечення при пораненні кінцівок у постраждалих в наслідок бойових дій. (Київ)

17:40-17:50

Черняєв С.В. Пароксизмальна симпатична гіперактивність. Що воно таке, як діагностувати та як лікувати? (Київ)

17:50-18:00

Заікін Ю.М. Гостре посттрансфузійне ураження легень. (TRALI) (Київ)

18:00-18:10

Середа С.О. Аналіз причин летальності у пацієнтів з тяжким перебігом СOVID -19. (Київ)

18:10-18:20

Анісімова А.О. Вплив тренингів з домедичної допомоги на поведінкові реакції цивільного населення та військових в умовах воєнного часу. (Дніпро)

18:20-18:30

Левченко Б.І. Мікробіологічна характеристика етіологічної структури збудників вентилятор- асоційованої пневмонії новонароджених у ВАІТ вінницького регіону. (Вінниця)