Периопераційні невідкладні стани

Алгоритми дій під час періопераційних невідкладних станів
Стенфордська програма алгоритмів дій у невідкладних станах в анестезіології      V4.4 2022