Наукові дослідження

Анонс обсерваційного дослідження щодо існуючої тактики інтенсивної терапії масивної крововтрати у відділеннях анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії в Україні

Виконавці:

 • Йовенко І.О. – Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова;
 • Царьов О.В. – Дніпропетровська медична академія;
 • Балака І.В. – Дніпропетровський обласний онкологічний диспансер.

Науковий координатор: Кобеляцький Ю.Ю., Дніпропетровська медична академія.

В 2015 р. група авторів [1] провела й опублікувала порівняльний аналіз тактики інтенсивної терапії (ІТ) масивної травматичної кровотечи і її відповідності сучасним рекомендаціям в 6-ти крупних Європейських центрах лікування політравми [2-5].

Усі центри оснащені власним банком донорської крові, що дозволяє починати гемотрансфузію в перші 15-30 хв. від моменту от поступлення хворого до лікувального закладу.

Показано, що у менш, ніж 10% поступивших хворих було діагностовано масивну кровотечу.

Тільки в половині випадків була можливість догоспітального початку гемотрансфузії.

Для відновлення масивної крововтрати в Європейських центрах обов’язковим вважають наявність донорських еритроцитів, тромбоцитів й свіжезамороженої плазми, а также концентратів факторів згортання крові. В більшості Європейських центрів рекомендоване співвідношення продуктів крові – плазма : еритроцити : тромбоцити становить 1 : 1 : 1. Із концентратів, найбільш широко використовують концентрат фібриногену й концентрат протромбінового комплексу, значно рідше – концентрати VII і ХIII факторів. В половині центрів використовують кріопреципітат, теплу розморожену плазму й концентровану плазму (октаплас). Для фармакологічної корекції гемостазу застосовують транексамову кислоту, кальцій й вітамін К.

В якості лабораторних тестів рекомендують оцінку рівня гемоглобіну, гематокриту, еритроцитів, тромбоцитів, фібриногену, міжнародного нормалізованого співвідношення (INR), активованого часткового тромбопластинового часу (АРРТ), протромбінового часу/індексу, рН плазми крові, дефіцита/надлишку основ в плазмі , лактату плазми, іонізованого кальцію в плазмі. Рекомендують більше широке впровадження віскоеластичних тестів (TEG/ROTEM) й агрегометричної оцінки функції тромбоцитів.

Обов’язковим вважають виконання у пацієнтів із політравмою FAST-протоколу УЗ-дослідження й, при необхідності, комп’ютерної томографії (СКТ).

Для ефективної ІТ пацієнтів з масивною травматичною крововтратою рекомендують участь багатопрофільної команди медиків – хірургів травми, загальних хірургів, ортопедів-травматологів, анестезіологів, інтенсивістів, трансфузіологів.

Шановні колеги!

Звертаємось до Вас з пропозицією і проханням взяти участь у проведенні багатоцентрового проспективного обсерваційного дослідження щодо тактики ІТ масивної крововтрати в Україні задля виявлення можливих резервів і шляхів поліпшення практики ІТ масивної травматичної крововтрати.

Планується залучити максимальну кількість центрів. До участі запрошуються усі бажаючі лікарі, що працюють у ВІТ різного профілю.

Просимо усіх обласних спеціалістів-анестезіологів й інших зацікавлених колег, котрі займаються ІТ хворих із політравмою й іншими масивними крововтратами, заповнити опитувальний лист й надіслати його нам для аналізу. Результати дослідження будуть анонімні. Планується їх публікація на сайті Асоціації анестезіологів України й в журналі «Біль, знеболювання та інтенсивна терапія», а також презентація на одній із конференцій українських анестезіологів.

Усіх бажаючих просимо зголошуватись за електроними адресами:

yovenko2005@ukr.net;    iaymd3103@gmail.com, або за номером телефону: +3 8 067-560-15-76 – Йовенко Ігор Олександрович – зав. ВІТ політравми обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова, Дніпро.

По одному досліднику з кожного відділення, яке прийме участь в дослідженні, буде включено у співавтори при публікації результатів дослідження.

Література

 1. Diversity in clinical management and protocols for the treatment of major bleeding trauma patients across European level I Trauma Centres. N.Schäfer, A.Driessen, M.Fröhlich, et al. // 2015, 23: 74. doi: 10.1186/s13049-015-0147-6.
 2. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fourth edition. R.Rossaint, B.Bouillon, V. Cerny, et al. // Critical Care – 2016 – 20: 100. https://doi.org/10.1186/s13054-016-1265-x
 3. ajor trauma: assessment and initial management. – NICE Guideline, evidence and recommendations. National Clinical Guideline Centre, 2016. // https://www.nice.org.uk/guidance/ng39/evidence/full-guideline-2308122833.
 4. Blood Transfusion. – NICE guideline, evidence and recommendations. National Clinical Guideline Centre, 2015. //
 5. Kozek-Langenecker S.A., Ahmed A.B., Afshari A., et al. Management of severe perioperative bleeding: guidelines from the European Society of Anaesthesiology: First update 2016. // Eur J Anaesthesiol. 2017; 34(6): 332-395. doi: 10.1097/EJA.0000000000000630.

Просимо відповісти на наступні питання:​

 1. Скільки за рік хворих із політравмою отримують ІТ в Вашому відділенні / ЛПЗ /області? ________
 2. Скільки % Ваших пацієнтів із політравмою мають ознаки масивної крововтрати? ______
 3. Чи є в Вашому ЛПЗ власний банк або відділення переливання крові? ______
 4. Скільки часу потрібно в Вашому відділенні / ЛПЗ, щоб розпочати гемотрансфузію пацієнту з масивною крововтратою?
  • менше 15 хв.
  • 30 хв.
  • 45 хв.
  • 1 год.
  • більше 1 год.
 5. Який початковий обсяг доз?
  • 2
  • 4
  • 6
 6. і співвідношення продуктів крові – плазма : еритроцити : тромбоцити – прийнято використовувати в Вашому  відділенні / ЛПЗ?
  • 1:1:1 (плазма : еритроцити : тромбоцити)
  • 1:2 (плазма : еритроцити)
  • інше – вкажіть, будь ласка
 7.  Які препарати крові є можливість використовувати в Вашому ЛПЗ для відновлення масивної крововтрати?
  • еритроцити,
  • тромбоцити,
  • свіжозаморожена плазма,
  • кріопреципітат,
  • концентрати факторів згортання (фібриноген, концентрат протромбінового комплексу, VII фактор – ново-севен, ХIII фактор концентрована плазма (октаплас),
  • інше – вкажіть, будь ласка
 8. Які препарати є можливість використовувати в Вашому ЛПЗ для фармакологічної корекції гемостазу при масивній крововтраті?
  • транексамовую кислоту,
  • кальцій,
  • вітамін К,
  • амінокапронову кислоту,
  • інше – вкажіть, будь ласка
 9. Які лабораторні тести використовують в Вашому ЛПЗ при ІТ масивної крововтрати?
  • гемоглобін,
  • гематокрит,
  • еритроцити,
  • тромбоцити,
  • фібриноген,
  • INR (МНC),
  • АЧТЧ (АРРТ),
  • протромбіновий індекс,
  • рН плазми,
  • дефіцит / надлишок основ в плазмі,
  • лактат плазми,
  • іонізований кальцій в плазмі,
  • інше – вкажіть, будь ласка
 10. Чи є можливість використання в Вашому ЛПЗ при ІТ масивної крововтрати високоеластичних тестів?:
  • TEG/ROTEM
  • агрегометричної оцінки функції тромбоцитів.
 11. Чи є можливість в Вашому ЛПЗ при ІТ масивної крововтрати у пацієнта з політравмою використати
  • FAST-протокол УЗД
  • BLUE-протокол УЗД
  • СКТ
 12. Чи є можливість в Вашому ЛПЗ при ІТ масивної крововтрати використовувати?
  • активне зігрівання пацієнта
  • підігрів інфузійних розчинів
 13. Чи є можливість в Вашому ЛПЗ при ІТ масивної крововтрати використовувати апарат для швидкої інфузії? ____________
 14. Чи використовують в Вашому ЛПЗ при ІТ масивної крововтрати кристалоіди? В якому обсязі?
  • до 1000 мл,
  • до 2000 мл,
  • quantum sattis,
  • інше – вкажіть, будь ласка
 15. Чи використовують в Вашому ЛПЗ при ІТ масивної крововтрати синтетичні колоїди (ГЕК, желатини)? В якому обсязі?
  • ГЕК до 1000 мл,
  • ГЕК до 2000 мл,
  • ГЕК – quantum sattis,
  • желатини до 1000 мл,
  • желатини до 2000 мл,
  • желатини – quantum sattis,
  • інше – вкажіть, будь ласка
 16. Яких цільових показників систолічного АТ ви дотримуєтесь з точки зору «тимчасово допустимої гіпотензії»
  • при ІТ масивної крововтрати                __________
  • і у хворих з тяжкою ЧМТ?                     ___________
 17. Чи використовують в Вашому ЛПЗ при ІТ масивної крововтрати вазопресори у пацієнтів із нестабільною гемодинамікою? Які?                                        _________________________________________________________
 18. Чи є можливість в Вашому ЛПЗ при ІТ масивної крововтрати використовувати?
  • реінфузію аутокрові
  • селл-сейвер
 19. Чи згодні Ви при ІТ масивної крововтрати використовувати еритроцити 0 (I) Rh- (негатив) в якості  «універсального» донора? В  якій  кількості? _____________
 20. Чи згодні Ви при ІТ масивної крововтрати використовувати свіжезаготовлену теплу донорську кров? В якому обсязі? _____________
 21. Чи існує в Вашому ЛПЗ протокол масивної трансфузії при масивній крововтраті? _____________.
 22. Ваші коментарі: ____________________________________________

Завантажити електронний варіант анкети

Дякуємо за співробітництво! Бажаємо творчих успіхів!

Адреса для листування:

yovenko2005@ukr.net;

iaymd3103@gmail.com,

телефон: +3 8 067-560-15-76

Йовенко Ігор Олександрович – зав. ВІТ політравми

обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова, Дніпро.