Комітети правління

Комітет з освіти та міжнародного співробітництва

Голова комітету Кучин Юрій Леонідович

iurii.kuchyn@nmu.ua

Доктор медичних наук, професор, ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Комітет з інтенсивної терапії

Голова комітету Підгірний Ярослав Михайлович

pidhirnyj-j@ukr.net

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького, головний позаштатний спеціаліст Департаменту ОЗ ЛОДА з анестезіології, інтенсивної терапії та токсикології

Комітет з анестезіології

Голова комітету Лісний Іван Іванович

woodmanivan@yahoo.com

Доктор медичних наук, доцент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ПДО НМУ імені О.О. Богомольця, завідувач відділу анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту Раку МОЗ України.
Голова комітету.

Комітет з акушерської анестезіології

Голова комітету Ткаченко Руслан Опанасович

hexenal@yandex.ua

Доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, головний спеціаліст з акушерської реанімації ДОЗ Київської міськдержадміністрації.

Комітет дитячої анестезіології та інтенсивної терапії

Голова комітету Георгіянц Маріне Акопівна

eniram@bigmir.net

Голова комітету доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.

Комітет з інформаційних технологій

Голова комітету Ємяшев Олег Вікторович

it@aaukr.org

Голова комітету завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської обласної клінічної лікарні, голова правління ГО "Асоціація анестезіологів Тернопільської області" .