Анонс обсерваційного дослідження щодо розповсюдженості інтраабдомінальної гіпертензії та абдомінального компартмент синдрому серед дітей у педіатричних відділеннях інтенсивної терапії в Україні

Асоціація Анестезіологів України

За визначенням Всесвітньої організації по абдомінальному компартмент синдрому (WSACS), стосовно дорослих, інтраабдомінальна гіпертензія (ІАГ) – це стійке підвищення інтраабдомінального тиску (ІАТ) ≥12 мм рт. ст. В залежності від важкості, інтраабдомінальна гіпертензія поділяється на ступені: I ст. 12-15 мм рт. ст., II ст. 16-20 мм рт. ст., III ст. 21-25 мм рт. ст., IV ст. вище 25 мм рт. ст. Абдомінальний компартмент синдром (АКС) – це стійке підвищення ІАТ вище 20 мм рт. ст., що супроводжується органною дисфункцією………

Читати далі

Читати далі