Опитування щодо випадків токсичності місцевих анестетиків

Асоціація Анестезіологів України

Дослідження на базі кафедри хірургії, анестезіології та ІТ ІПО НМУ ім. О.О. Богомольця.

 

Значне поширення та доступність ультразвукової навігації дало поштовх для розвитку регіонарної анестезії. Використання нейроаксіальних технік та периферійних нервових блоків достовірно підвищує задоволеність пацієнтів проведеною процедурою, знижує тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії, зменшує інтенсивність післяопераційного болю. У пацієнтів старше 65 років знижується розвиток серцево-судинних ускладнень порівняно із використанням загальної анестезії.

Зворотною стороною медалі є розвиток ускладнень внаслідок використання регіонарних технік анестезії та місцевих анестетиків. Дані щодо поширеності в Європі системної токсичності місцевих анестетиків (LAST) суперечливі і коливаються від 0,04 до 1,8 випадків на 100 тис. анестезій. В Україні подібні дослідження раніше не проводився, статистичні дані з приводу епідеміології LAST відсутні.

Метою даного дослідження і, зокрема, цієї анкети є створення загальної картини стосовно поширеності LAST в Україні та заходів, які використовують клініки для того, щоб попередити розвиток ускладнення.